Собираетесь в Париж? Снимите райский уголок прямо на Елисейских полях www.paris-rent-a-flat.com
Facebook Facebook
Испания (Болеарские острова) ()


6 2015
( )
*En 325, el Concilio de Nicea determina la fecha de Pascua. Se determin la Luna Llena como el 14o de una lunacin. La fecha de Pascua se decidi con la carta dominical y el epacta.

 
!  |   |   ]